Sugeng Warsa Enggal

are you happy?

Sugeng warsa enggal == Selamat tahun baru == Happy new year

Sakmenika kula bade nyobi nulis ngagem basa Jawi :D. Amargi mpun dangu sanget kula mboten nulis basa Jawi. Terakhir nulis basa Jawi menawi pas kula taksih sekolah SMP. Sak sampunipun blas mboten natos nulis malih babar pisan. Kula kepingin nyobi milai nulis ngagem basa Jawi malih. Sak litunipun kagem sinau, gih kagem pangemut-emut kula piyambak, kersanipun mboten kasupen :D. Dados bilih mangke wonten tulisan ingkang salah, mboten pas tata basanipun, utawi kirang muji prana dateng penggalihipun para pamiarsa, kula ngaturaken pangapunten.

Mboten keraos bilih sakmenika sampun ngancik warsa enggal masehi kalih ewu tiga welas. Dateng pundikemawon tiyang-tiyang sami bungah anggenipun nyambut lan ngrayaaken warsa enggal menika. Utaminipun dateng kutha kados Surabaya, Jakarta, lan sak panungalanipun. Miturut warta ingkang kawula waos, kangem nyambut warsa enggal punika Jakarta ndamel acara “car free night” alias bengi bebas montor(kendaraan). Senajan jawah, nanging ketingalipun acara nyambut warsa enggal punika tetep rame dateng pundikemawon.

Kula piyambak mboten tumut acara-acara perayaan warsa enggal. Sepindah kula natos mboten sengaja tumut, nalika kula dateng Gorontalo kalih taun kepengker. Lha bade mboten tumut pripun, wong acaranipun dateng hotel papan kula nginep. Terus kaliyan ingkang ngundang kula tumuju Gorontalo gih ngajak kula pisan.

Kagem kula warsa enggal wingi luwih sekeca tilem kemawon, kemulan sarung :D. Napa malih pas jawah pisan, sip wes :D. Taun punika Jakarta gadah acara “car free night” kagem nyambut gantosipun warsa, mugi-mugi taun ngajeng sak Indonesia gadah acara ingkang sami sedaya “noise free night”.

Gambar angsal kula nyelang saking: santabanta.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s